Rozwiń menu
PL EN

Relacje Inwestorskie
Akcjonariusze

struktura akcjonariatu

Stan na dzień 22.10.2020 r.

Według liczby głosów

Według liczby akcji

podział akcji według typu

Seria akcji Struktura akcjonariatu
(powyżej 5%)
Liczba głosów Akcjonariat według
liczby głosów
Akcjonariat według
liczby akcji
A Syrius Investments S.a.r.l.* 8 000 000 29,81% 4 000 000
B Syrius Investments S.a.r.l.* 13 588 00050,64% 13 588 000
C Syrius Investments S.a.r.l.* 225 0000,84% 225 000
BPozostali136 0000,51%136 000
C Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** 1 857 004 6,92% 1 857 004
C Oferta publiczna 2 917 996 10,87% 2 917 996
D Oferta publiczna 110 000 0,41% 110 000

* Podmiot w 100% zależny od p. Krzysztofa Domareckiego

** stan na dzień 22 października 2020 roku, na podstawie danych z KDPW

Kapitał zakładowy emitenta tworzy 22 834 000 akcji, w tym:
4 000 000 akcji w serii A uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na 1 akcję)
13 724 000akcji zwykłych serii B
5 000 000 akcji zwykłych serii C
110 000 akcji zwykłych serii D

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,05 zł.