Rozwiń menu
PL EN

Relacje Inwestorskie
Akcjonariusze

struktura akcjonariatu

Stan na dzień 01.08.2017 r.

Według liczby głosów

Według liczby akcji

podział akcji według typu

Seria akcji Struktura akcjonariatu
(powyżej 5%)
Liczba głosów Akcjonariat według
liczby głosów
Akcjonariat według
liczby akcji
A AD Niva sp. z o.o.* 8 000 000 29,81% 4 000 000
B AD Niva sp. z o.o.* 5 538 00020,64% 5 538 000
C AD Niva sp. z o.o.* 225 0000,84% 225 000
B Syrius Investments S.a.r.l.*8 050 00030,00% 8 050 000
BPozostali136 0000,51%136 000
C Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1 367 141 5,09% 1 367 141
C Oferta publiczna 3 407 859 12,70% 3 407 859
D Oferta publiczna 110 000 0,41% 110 000

* Podmiot w 100% zależny od p. Krzysztofa Domareckiego

Kapitał zakładowy emitenta tworzy 22 834 000 akcji, w tym:
4 000 000 akcji w serii A uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na 1 akcję)
13 724 000akcji zwykłych serii B
5 000 000 akcji zwykłych serii C
110 000 akcji zwykłych serii D

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,05 zł.